Wednesday, April 09, 2008

Penilaian Pelaksanaan PPSMI 2008-2010Aku hadiri taklimat tersebut pada hari ini di Sekolah Tinggi, Muar.

Mesyuarat Khas PPSMI yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM) pada 31 Disember 2007 telah memutuskan penyelidikan dan penilaian PPSMI hendaklah dijalankan secara menyeluruh di semua sekolah rendah dan menengah.

Sehubungan dengan itu, kajian ini dilaksanakan untuk menilai pelaksanaan serta mencadangkan penambahbaikan bagi memantapkan dasar PPSMI.

Kajian ini melibatkan pengutipan data melalui soal selidik Pengetua/Guru Besar dan semua guru yang mengajar mata pelajaran Sains, Matematik dan Teknikal.

Pengutipan data dilaksanakan sebanyak dua kali setahun iaitu pada minggu ketiga April dan minggu ketiga Oktober bermula dari tahun 2008 hingga tahun 2010.

No comments :